25 Haziran 2013 Salı

T.C. Kimlik Yenileme Nüfus Cüzdanı Değiştirme Kayıp

Yenileme veya Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi
Yenileme veya değiştirme nedeniyle mevcut nüfus cüzdanı ibraz edileceğinden kurum yetkilisince veya muhtarlıkça düzenlenen talep belgesi aranmaz. Ancak, sistemde cüzdan seri ve numarasının görülmemesi veya bu bilgilerde tutarsızlık olması halinde ilgiliden aşağıda belirtilen belgelerden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ya da ibraz edilen belgelerdeki fotoğraf ile kişinin karşılaştırılmasında tanınmasına engel olacak şekilde benzerliğin bulunmaması nedeniyle nüfus personelinin tereddüde düşmesi durumunda yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurum yetkilisi tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi istenebilir veya ilgilinin kimliğinin tespiti için kolluk kuvvetlerine tahkikat yaptırılabilir.  

Değiştirme ve yenileme nedeniyle nüfus cüzdanı taleplerinde aşağıdaki belgelerden herhangi biri kişinin kimliğini kanıtlayan belge olarak kabul edilir.

Nüfus cüzdanı
Uluslararası aile cüzdanı
Ehliyet
Pasaport
Memur cüzdanı
Avukat kimlik kartı
Basın kartı
Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi
Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesi gereğince verilen ve kişinin o kurumun personeli olduğunu kanıtlayan memur cüzdanları dışındaki personel giriş kartı vb. belgeler kimlik kanıtlamada belge olarak kabul edilip, işleme alınmaz.

Hasara uğrayan, yırtılan veya kullanılamaz hale gelen ancak seri ve numaraları okunabilen nüfus cüzdanının yerine yenileme nedeniyle, 15 yaşını doldurmuş olanların anne veya baba ya da vasilerinin  müracaatları üzerine fotoğraflı ve adı, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri ile kadının önceki soyadını kullanmak istemesi durumunda da değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenir ve eski nüfus cüzdanı geri alınır. 


Nüfus Cüzdanı Kayıp Olması

Nüfus Cüzdanının kayıp olması durumunda yapılacak bir takım işlemler vardır. 2013 yılı itibariyle güncel olan bilgileri paylaşalım.

Kayıp Olan Nüfus Cüzdanı İşlemleri

Gerekli Olan Evraklar

- Kayıp Nüfus Cüzdanı Talep Formu

- 3 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanın kaybolması, çalınması durumunda öncelikle bağlı bulunduğunuz muhtarlığa gitmeniz gerekir. İkamet adresinizin bağlı olduğu muhtarlık size Kayıp Nüfus Cüzdanı Talep Formu verecektir. Bu talep formunun muhtar tarafından onaylanması gerekir. Bu form ile birlikte nüfus müdürlüğüne giderek yeni nüfus cüzdanı başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Nüfus müdürlüğünde 5 TL nüfus cüzdanı ücreti ödemeniz gerekir. Bu kısa süren işlem sonucunda yeni nüfus cüzdanınıza sahip olabilirsiniz. 

Nüfus müdürlüğünde sizden kimliğinizi kanıtlayan başka bir belge isteyebilirler. Bu belgeler; ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı vs. olabilir. Bu tür bir belgeyi yanınızda götürmeniz faydalı olabilir. 

Kaybedilen nüfus cüzdanı hakkında gazeteye ilan vermek, emniyete bildirimde bulunmak kişinin kendi isteğine bağlıdır. Fakat kaybedilen nüfus cüzdanı için gazeteye ilan vermek sizin için yararlı olacaktır. Gazeteye ilan vermezseniz kaybolan nüfus cüzdanınız bir başkası tarafından bulunabilir. Bulan kişi bu nüfus cüzdanı ile her işlemi yapabiliyor. Şirket kurmak, telefon hattı almak vs. gibi işlemler. Bu yüzden kimliğinizi kaybettiğiniz gün hemen bir gazeteye ilan vermeniz tavsiye edilir. 

Nüfus Cüzdanı Kayıp Cezası
Nüfus cüzdanını kaybedenlerin 2013 Ocak ayı itibariyle 73 TL idari para cezası ödemesi gerekir. Eğer borcunuzu nüfus cüzdanınızı kaybettiğiniz günden itibaren 15 gün içinde öderseniz 73 TL' nin 3/4' ünü ödersiniz. Yani 54, 25 TL ödemiş olacaksınız. 

Nüfus Cüzdanı Kayıp Cezası Nereye Ödenir?
Nüfus Cüzdanı Kayıp Cezası bağlı bulunduğunuz ilçe-ildeki Mal Müdürlüğüne ya da Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenir. Para cezası tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir. 15 gün içinde öderseniz indirimden faydalanırsınız. 

Cezanızı bağlı bulunduğunuz mal müdürlüğüne ödemeniz gerekir. Başka bir mal müdürlüğüne ödeme yaparsanız ordan size verilen dekontu kendi başlı bulunduğunuz mal müdürlüğüne teslim etmeniz gerekir. Aksi taktirde bağlı olduğunuz mal müdürlüğü borcunuzu silmez ve her yıl faiz işler. Borçluluk durumunuz da devam eder.

NOT: Nüfus cüzdanını kaybedenlerin banka kartları ya da kredi kartları var ise, yeni nüfus cüzdanlarını çıkarttıktan sonra Türkiye Bankalar Birliği' ne durumu anlatan bir dilekçe yazabilirler. Bu zorunlu değildir. Bu durumdan Bankalar Birliğinin de haberdar olması içindir. Dilekçe örneği şu şekilde olabilir:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ' NE,

....T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanım ../../.... tarihinde çalunmıştır. ../../.... tarihinde yeni nüfus cüzdanımı Nüfus Müdürlüğü'nden çıkarttım. Banka kartlarımı iptal ettim. Kaybolan nüfus cüzdanım Nüfus müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. TBB' ye durumu bilgilendirmek için bu dilekçeyi bilgilerinize sunuyorum. 

Şeklinde bir dilekçe yazmakta fayda vardır. 

0 yorum:

Yorum Gönder