5 Ekim 2016 Çarşamba

Sigortadaki Tedavi Kısıtlaması
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel sıhhat Sigortası Genel Müdürü İsmet Köksal, sağlık Uygulama tebliği (SUT) hakkında akıllarda kalan soruları cevaplandırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel sağlık Sigortası Genel Müdürü İsmet Köksal, 19 Şubat günü Resmi Gazete’de yayınlanan sıhhat Uygulama bildirii (SUT) ile fizik tedavi hizmetlerinde bazı hastalıkların kapsam dışı bırakılması, bunlardan da maksimum gazilerin etkilenmesine ilişkin tartışmalar üzerine hürriyet’e açıklama yaptı.

Köksal, özetle şunları söylemiş oldu: “Fizik tedavi branşının meydana getirilen ödemeler genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, kalp damar cerrahi ve nöroloji benzer biçimde biroldukça branştan daha fazla. Ortopedi branşında da implantlara verilen ücretler hariç tutulduğunda sıhhat hizmetlerine ödenen ücretler fizik tedavi branşının peşinde kalıyor. Ameliyat sayıları ise 2013 yılına bakılırsa 2014’te azaldı.”


KÂR ORANLARI AZALDI
“Sektör temsilcileri felç, MS, parkinson, beyin hasarı şeklinde birçok hastalığın SGK kapsamı haricinde tutulduğunu ve kısıtlandığını iddia ediyorlar. Ancak aksine hastaların tedavilerindeki engellemeler kaldırıldı. Bunu yaparken de bir doktorun bakabileceği hasta sayısı baz alındı. Bazı sektör temsilcileri bu tür açıklamaları, hasta haklarını korumak için çaba sarfetmek için değil, azalan kârlılık oranları sebebiyle yapıyorlar. Özellikle gazilerimiz konusunda çok kırılganız. 19 Şubat günü çıkan bildiride aslabir sınır bırakmadık. Uygulamadan doğmuş herhangi bir sorunu da derhal gideririz.”

8 Eylül 2016 Perşembe

Alo 170 Bilgi Alma


Alo 170 hattı farklı şekillere yurttaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere telefon ve canlı destek hattından sonrasında şimdide biçim aracılığıyla hizmet sağlamaya devam ediyor. Yetkililer gönderdiğiniz mesajlara karşı, e-posta adresinize geri dönüş sağlıyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. İletişim forumuna gelen tüm mesajlara uzmanlarımız direkt cevap vermektedir.

SGK ile ilgili özellikle; emeklilik işlemlerinizin durumunu, GSS hakkında sorularınızı görüşlerinizi, ne süre emekli olabileceğinizin hesaplanmasını, rapor ücreti ve sağlık aktivaston hakkında sorularınızı yetkili kişilere iletebilirsiniz.

Sual,
sorun,
tehlikeli sonuç,
Öneri,
İhbar,
Şikayet,
Talep ve başvuruları ile ilgili taleplerinizi yazabilirsiniz…
alo 170 biçim

Talepleriniz en geç 72 saat içinde değerlendirmeye alınır.

ALO 170 Hattına ileti Göndermek İçin Tıklayınız
GSM Numarası
SMS ile geri bildirim yapmak için kullanılır.

1 Eylül 2016 Perşembe

Evişlerinde Çalışanlar İçin


Ev hizmeti tanımı: Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafınca yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri şeklinde gündelik işler ile çocuk, yaşlı yada özel bakıma gereksinim duyan kişilerin bakım işlerinin aile fertleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasıdır.

Çalıştıran: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden azca süreyle sigortalı çalıştıran ve işveren sayılmayan gerçek kişiyi ifade eder.

Ev hizmetlerinde 01.04.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir milat başladı. Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğde 01.04.2015 tarihindeki Resmi Gazete’de yayınlandı.


Gösterilen bildirii uygulama meydana getirecek işçi ve işverenler açısından mevzu başlıkları ve müracaat şekilleri ile makalemde Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar ile 10 günden az çalışanlamış olurın sigortalılığı, bildirimi, tescili ve primlerin ödenmesi işlemleri olarak kaleme alıyorum.

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden azca sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden azca çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği şeklinde ayın farklı günleri de olabilecektir.

Sigortalılık Başlangıç tarihi ve Bildirimi
Kuruma doğrudan yahut internet yöntemiyle müracaat

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden azca Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçmiş olduğu ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi dinlence günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar ünitelere verilecektir.

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden azca Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran ferdin imzası, kaç gün çalıştırılmış olduğuna dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası detayları bulunmakta olup, Formun bu şekilde doldurulması halinde ayın öteki günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden azca çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden azca sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.Turkiye.Gov.Tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde meydana getirilen bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme iletiı gönderilecektir.

Primlerin Ödenmesi
Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin müracaat Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapılmış olduktan sonrasında çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı yahut www.Sgk.Gov.Tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

Çalıştırılan kişinin çalışma gün sayısının 9 günü geçmesi
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 10 günden az süre ile çalıştırdıkları sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini ödeyecektir. Gerçek kişinin ay içinde aynı sigortalıyı çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik işlemler başlatılacaktır.

İdari Para Cezası;
İlgili işçinin işe başlamasının kuruma Ek 1 belgesi ile süresinde bildirilmemesi halinde asgari ücret meblağında ceza kesilecektir. Kurumun denetimle görevli memurları tarafınca tespiti halinde her ay ve her bir sigortalı için asgari ücretin iki katını geçmemek üzere yönetimsel para cezası kesilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların işten ayrılmasını işten ayrıldıktan sonrasında 10 gün içinde kuruma Ek 1 formundaki durum değişikliği alanı doldurularak bilgi verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Eksik Gün Bildirimi;
İşçinin ilk işe giriş tarihindeki çalışma gününde değişim olması halinde ay içerisinde kuruma bilgisi verilmesi gerekmektedir. Kuruluş bu bilgiye istinaden düzeltme yapmış olacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlarla ilgili uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası uygulaması

Uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalılık ve primlerin ödenmesi

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden azca sigortalı çalışanlar % 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası yardımlarından da yararlanabilecektir.

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescilinde sigortalılardan herhangi bir müracaat alınmayacak, tescil ve tahakkuk kaydı Kurumca elektronik ortamda oluşturulacaktır. Sigortalılığın sona ermesinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı veya farklı çalıştıran yanında en az 1 gün, en fazlaca 9 gün süre ile çalışması kafi olacaktır.

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna kadar sigortalı tarafınca ödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir. Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili aylık olarak yapılacak, takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden azca çalışmasının bulunmaması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası tescili oluşturulmayacaktır.

Genel sıhhat Sigortalılığı ve Yararlanma Şartları
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışıp iş kazası ve meslek hastalığı tescili oluşturulan sigortalının takip eden ayın sonuna kadar  uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası yönünden tescili oluşturulacak, sigortalının bu süreye ilişkin primlerini ödemesi halinde bir aylık süre ile Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Sigortalının, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile kendi çalışması dolayısıyla (f) bendi kapsamında aylık alması nedeniyle genel sağlık sigortalılığının bulunması halinde ek olarak genel sıhhat sigortası tescili oluşturulmayacaktır.

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentleri ile (e) ve (g) bentleri kapsamında genel sağlık sigortalılığının bulunması halinde ise tescili bir aylık süre ile oluşturulabilecektir. Genel sağlık sigortası tescili yapılanların bir aylık süre nihayetinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi ödememeleri halinde genel sıhhat sigortalılıkları önceki kapsamdan dolayı devam ettirilecektir. Bu kişilerden sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortalılığına ilişkin tescili olanlar, bakmakla yükümlü olunan fert kapsamında olması halinde bu statüleri devam edecektir. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışması nedeniyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden bir ay süre ile tescili yapılanların prim ödemeleri isteklerine bağlı olup, prim ödemeleri halinde Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamından genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak, prim ödememeleri halinde ise Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamından önceki sigortalılık statüsü devam ettirilecektir.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yanında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi ödemeleri halinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmesi için sıhhat hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte bu kapsamda tescilinin olması ve primi ödemesinin bulunması ile son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sıhhat sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

Ev hizmetinde 10 günden az süre ile sigortalılığı bulunanların öteki statülerdeki sigortalılığı

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalıların ay içinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 gün sigortalılığının bulunması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sıhhat sigortası yönünden ek olarak tescil ve tahakkuk kaydı oluşturulmayacaktır. Sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 günden azca sigortalı çalışması halinde ev hizmetlerindeki çalışması ile ilgili olarak uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden yapılacak tescil kalan süre için oluşturulacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olanlar ile yaşlılık, emekli aylığı yada devamlı iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 günden azca çalışmaları halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden tescil kaydı bu bildiriin “4.2- Sigortalılık başlangıç zamanı ve bildirimi” başlıklı bölümde belirtilen şekilde oluşturulur. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların tescil kaydı oluşturulmaz.

Kanunun 50 nci maddesine bakılırsa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların ek 9 uncu maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini ödemeleri halinde prim ödedikleri aya ait isteğe bağlı sigortalılığı durdurulur. İsteğe bağlı sigortalılığı durdurulanların Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılığının bittiği tarihten itibaren 12 ay içinde prim ödemesinin bulunması halinde isteğe bağlı sigortalılığı zorunlu sigortalılığın sonlandıği tarihten bir gün sonra başlatılacaktır. 12 ay içinde prim ödemesi olmayanların isteğe bağlı sigortalılıkları ise talep etmeleri halinde başlatılacaktır.

Ay içinde 30 günden az çalışan yada Kanunun 80 inci maddesi ihtarnca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalılardan bununla birlikte ek 9 uncu madde kapsamında haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenenler, aynı ay içinde 30 günden azca kalan süreleri için Kanunun 51 inci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebileceklerdir. Bu şekilde primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine doğal olarak sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna doğal olarak olanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde uzun vade ve genel sağlık sigortası tescili oluşturulmaz, ek 9 uncu madde kapsamında 10 günden az çalışmaları nedeniyle bu sigortalılıkları durdurulmaz.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanma şartları ve bildirim

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlamış olur hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası haricinde hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten minimum on gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi yada sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi Kuruma direkt toplumsal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek yahut www.Turkiye.Gov.Tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 günden azca çalışanların prim oranları ve tutarları

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;

Kanunun 82 nci maddesine gore belirlenen prime esas gmeşhurk kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.

Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere Kanunun 82 nci maddesine nazaran belirlenen prime esas kazanç günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden % 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden azca sigortalı olanları çalıştıranlar;

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri içinde gmeşhurk asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş,

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri içinde günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş

iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.

Uzun vade ve genel sıhhat sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar;

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri içinde aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL,

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL

prim ödeyeceklerdir.

Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete gore belirleneceğinden asgari ücretteki artışlara gore ödenecek prim tutarları değişecektir.

DİĞER DÜZENLEMELER
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında aynı ayda 10 günden azca ve 10 gün ve daha fazla süre ile çalışma

Sigortalılar aynı ay içinde birden fazla gerçek kişi yanında ay içinde 10 günden az ve/veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilecektir.

Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklular

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştırılamayacaktır. Bu kapsamda yabancılar 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılabileceklerdir. Ülkemizde yabancı çalıştırma çalışma iznine bağlı olduğundan kuruma verilecek işe giriş bildirgesinde çalışma izni de eklenmelidir.

1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında yapılacak işlemler

1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler işyeri dosyasını kapattıktan sonra Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildiriin “3- Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve daha fazla Süre ile Çalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi” başlıklı bölümde belirtilen usul ve esaslara gore müracaat edebileceklerdir. İşverenlerin Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında yapacakları müracaatlarda önceki işyeri tesciline esas iş kolu kodunun “9700” olması gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden gerçek fert işverenler, tebliğin 3.4.10 no’lu kısmınde belirtilen kanunlarda öngörülen şartları sağlamış olmaları kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanabileceklerdir. Sadece, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddelerinde öngörülen teşvikten yararlanma yönünden, sigortalının “9700” iş kolu kodundaki işyerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılan bildirimdeki işten çıkış tarihi ile Kanunun ek 9 uncu maddesine istinaden bu Tebliğ eki “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve daha fazla Çalıştırılacaklara İlişkin bildiri”de belirtilen işe başlama zamanı içinde boşluk olmaması gerekmektedir. Kanunun ek 9 uncu maddesine müracaat etmeyen işverenler hakkında mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir.

Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, toplumsal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile direkt veya web yahut benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği biçimde sigortalı bildirimi arasında değişiklık bulunmuş olduğunun tespiti halinde, vaziyet, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda değişiklık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna gore işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine kanıt teşkil etmez.

Belgelerin Kuruma direkt verilmesi halinde esas alınan tarih

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı çalıştıranların, adi posta, kargo yada Kuruma direkt yapılan başvuru ve bildirimlerinde müracaat veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT-Alo Post veya PTT-Kargo ile yapılan müracaat ve bildirimlerde ise müracaat veya bildirimin postaya verildiği tarih; başvuru yada bildirim zamanı olarak kabul edilecektir.

30 Ağustos 2016 Salı

On Günden azca Süreli Ev hizmetleri İşveren başvuru ve Sorgulama işlemleri nasıl yapılır?


On Günden azca Süreli Ev hizmetleri İşveren başvuru ve Sorgulama işlemleri nasıl yapılır ? Konunun devamında sizlere bu işin püf noktalarını anlatmaya çalışacağız.

Hangi İşler Ev Hizmeti Sayılır?
Ev içinde yaşayanlar tarafınca yapılabilecek temizlik, ütü, yiyecek yapma, çfakatşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı yada özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.
Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde yahut hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.
Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

Ay içinde 10 günden az çalışan gündelikçilerin sigortalanması ve primlerinin ödenmesi için; gündelikçi çalıştıran kişilerin öncelikle e-devlet şifresi almaları gerekmektedir. Bu şifre ile www.Turkiye.Gov.Tr sistemine giriş yaparak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

İşveren Başvurusu iyi mi Yapılır?
Aşağıdaki bağlantıdan önce e-Devlet sistemine daha önceden PTT Şubesinden almış olduğunuz şifre ve T.C Kimkik numaranızla sisteme giriş yapınız ve aşağıdaki yönergeleri takip ederek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

4A On Günden azca Süreli Ev Hizmetleri İşveren başvuru ve Sorgulama için Tıklayınız
10 günden az süreli

Bilgilendirme duyurusunu okudıktan sonra “Devam Et” butonuna basarak ilerleyiniz.

On günden az çalışanlamış olur başvuru

Sonraki açılan ekranda;

Gündelikçi çalıştırılan ferdin T.C. Numarası ve çalıştığı gün seçilir. Çalıştırılan ilgili günde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ay sonunda SGK’nın bu ekranı kullanılamamaktadır. Bu nedenle işlemlerin internet ortmanında yapılması imkanı ortadan kalkmaktadır.

“Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanmış olacaktır.

5 Ağustos 2016 Cuma

Evişlerinde Çalışanlar İçin İşe Giriş Belgesi


Çalışmaya başlamış olan işçiler çalışmaya başladığı ay içerisinde sigortalı bildirim belgesi ile kendini kuruma bildirebilir. Bu bildirim sonrasında kendini kuruma bildirmeyen işverene kurum tarafınca taahhütlü bir yazı ile vaziyet bildirilir. Meydana getirilen bildirim sonrası işçinin işleminde düzeltme veya bildirim yapılmazsa kontrol ve denetim sonucuna nazaran işlem yapılır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlamış olurın bildirimi ile toplumsal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edeceklerdir

Bu bildirge ile işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi de birleştirilmiştir.

Bildirgede;
Sigortalının işe giriş tarihi,
Sigortalıya ödenecek ücrete göre belirlenecek gmeşhurk kazanç,
Sigortalının ayda kaç gün çalışacağı,
Ev hizmetinde çalışma sebebi,

detayları bulunmakta olup sigortalı ve işveren tarafından imzalanıp çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar kuruma verilmesi gerekmektedir.

EK1 Ev Hizmetlerinde On Gün ve daha fazla Çalıştırılacaklara İlişkin bildirge için
EK2 Ev Hizmetlerinde On Günden az Çalıştırılacaklara İlişkin beyanname için
Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden fazla çalışanların SGK’ya bildirimi, Tebliğ ekinde bulunan EK-1 Formu ile.
At içinde 10 günden azca çalışanlamış olurın bildirimi ise EK-2 Formu ile en geç çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha çok çalıştırılacaklara ilişkin beyanname (EK-1) dışında yapılan bildirimler SGK tarafında geçerli sayılmayacaktır

2 Ağustos 2016 Salı

Genel Sağlık Sigortası Yapılandırmada Son Gün


Genel sıhhat sigortalısı olarak tescil edilmiş olduğu halde gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlar için gelir testine son müracaat süresi 30 Eylül 2015’e kadar, genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın prim borcunu yapılandırmaları için kurumumuza son başvuru süresi 2 Kasım 2015’e kadar, borçlarını yapılandıran yurttaşlarımızın ilk taksit ve peşin ödeme süresi 30 Kasım 2015‘e kadar, uzatılmıştır.

GSS Yapılandırma Ödeme Son Günü

bugüne dek hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı iyi mi yapılandırabilirim ?

Genel sıhhat sigortası tescili yapıldığı şekilde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, tekrar yapılandırma hakkında maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) zamanı takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde 30/9/2015 zamanı mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna bakılırsa tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine nazaran primleri gerçekleşme ettirilecektir.


Daha önce gelir testi yaptırdım; genel sıhhat sigortası prim borçlarımı iyi mi yapılandırabilirim ?

Genel sıhhat sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihindeki ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel sıhhat Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içindeki birey başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte (60/G-3) ve primleri bu düzey esas alınarak gerçekleşme ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.(1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arası genel sıhhat sigortası prim tutarları (60/G-1): ) 50,94 TL, (60/G-2): 152,82 TL, (60/G-3): 305,64 TL’dir)

11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.
Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan süreler güncellenmeyeceği şeklinde 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi de yapılmayacaktır.

Tekrar yapılandırma başvurusunu nereye yapmam gerekir ?

Genel sıhhat sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu toplumsal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) yahut APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna rağmen adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Ödemeler ne şekilde olacaktır ?

Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yine yapılandırılmış borcun hepsinı ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri taksit sayısına gore altı, dokuz, on iki yada on sekiz eşit taksite çevrilecektir.
Dolayısıyla borçluların en geç 31/3/2016 geçmişine kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Taksitlendirme ne şekilde olacak?

Hesaplanan meblağın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay içinde, öteki taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru esnasında altı, dokuz, on iki yada on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.
Gene, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu yeğleyen borçluların, müracaat formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha çok süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.
Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Ödenecek tutar iyi mi belirlenir ?

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti esnasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, peşinden bulunan bu meblağ, borçlularca talep edilen taksit sayısına gore;
-Altı eşit taksit için (1,05),
-Dokuz eşit taksit için (1,07),
-On iki eşit taksit için (1,10),
-On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacaktır.

Daha sonra, yine yapılandırmaya esas toplam alacak meblağı (alacak aslı + TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.
Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun hepsinın tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya nazaran hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden eğitim edilecektir.
İlk taksit ödeme süresi geçirildikten sonrasında peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği şeklinde başvuruların bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonrasında (30/11/2015 ve sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu kere bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması sebebiyle, borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 30/11/2015 tarihinden sonrasında yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır
İlk taksit ödeme yükümlülüğü genel sağlık sigortasından meydana gelen alacaklar yönünden 30/11/2015 tarihinde sona ermektedir.

Ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediğim veya eksik yerine getirdiğimde yapılandırma hakkım devam edebilir mi ?

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde; bu taksitleri ödeme vadesinin sonlanmış olduği zamanı takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile beraber ödeyeceklerdir. Sadece geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.
Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yine yapılandırılmış borçların tüm bunlarnı en geç 30/11/2015 tarihine kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma kapsamında ödeme hakkını kaybedeceklerdir.
Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş yada eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması veya bir takvim senesinde ikiden fazla olmamakla beraber ödenmemiş yada eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır
Başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor vaziyet olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da noksan ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine gore yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir. Genel sıhhat sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları sebebiyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.

Taksit meblağının % 10’u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış noksan ödemeler ihlal sayılmayacaktır

Kapsama giren borçları yine yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Borçlarımı yapılandırırsam sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim ?
Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ek olarak yapılandırılan tarihten sonrasında ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sıhhat hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Ancak, taksit ödeme süresince gerçekleşme eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor konum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya noksan ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden

27 Temmuz 2016 Çarşamba

SGK Da Yeni Dönem


Hizmet dökümü yenilendi: İşveren hilesi tarih ollacak.SGK, emeklilik için en kritik belgelerden önde gelen hizmet dökümüne yeni eklemeler getirdi, sigortalı çalıştığı şirketi artık görebilecek.

Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) son dönemde elektronik ortamda verdiği hizmetlere önemli eklemeler yaptı. SGK’nın internet ortamı üzerinde verdiği en önemli hizmetlerden biri 4/a ve 4/b’li sigortalılar için hizmet dökümü ve hizmet bilgisi. Bir işverene bağlı olarak çalışan kişiler için hizmet dökümü, emeklilik işlemleri için en kritik belge konumunda. Bireyin SGK nezdinde geçerli ilk defa sigortalı olduğu tarihin, toplam prim ödeme gün sayısının, doğum tarihinin ve çalıştığı işyerlerinin görüldüğü hizmet dökümüne SGK bazı eklemeler yaptı. Bu eklemelerden belki de en önemlisi, sigortalının çalıştığı şirketi artık görebilecek olması. İşverenlerin bu aşamada kişiyi başka bir işyerinden sigortalı göstermesi benzer biçimde uygulamaları bu değişim sonrası hemen öğrenilebilecek.


YIPRANMA SİSTEME GİRDİ
Hizmet dökümünde kişilerin sigortalı olarak gösterildikleri işyeri bilgisini görecek olmaları, yıpranmaya doğal olarak çalışmalar açısından da önemli. Bu sayede yıpranmaya tabi çalışması olan fakat bu durumun SGK’ya bildirilmediğini tespit eden bir sigortalı işverene direkt olarak bu günleri kanuna uygun şekilde bildirmesi gerektiğini hatırlatabilecek. İşveren yıpranmaya doğal olarak çalışmayı bildirmemekte direnirse sigortalı geç kalmadan yargı yoluna başvurabilecek.Hizmet dökümüne eklenen bir öteki bilgi de, sigortalının işten ayrılma sebebi. Bu data sigortalının işsizlik sigortasından yararlanabilmesi açısından çok önemlidir. İşten çıkış sebebi işsizlik sigortasından maaş almaya uygun olmayan bir işsiz, işsizlik maaşı alamaz.

ÇIKIŞ KODU DA EKLENDİ
öteki yandan işverenlerin genel eğilimi çalışanın işyerinden çıkış sebebi ne olursa olsun bunu her şekilde ‘çekilme’ olarak bildirmek yönündedir. Bu eğilim de işsizin maaş almasını engeller. Hizmet dökümünde bu bilginin görülecek olması bu konuda işsizlerin hızlıca durumu öğrenmelerine ve gerekirse yargı yoluna başvurmalarının önünü açacaktır. Hizmet dökümüne eklenen bir öteki data ise sigortalının ay içinde 30 günden azca çalışmalarının sebebinin görülebilecek olması. Bu sayede sigortalı çalışan söz mevzusu ay içinde kendisi adına niçin 30 gün prim ödenmediğini öğrenebilecek.

Kazanç takip edilmeli

HİZMET dökümünün önemli bir diğer noktası da, prime esas kazanç kısmıdır. Prime esas kazanç sigortalının SGK’ya hangi ücret düzeyinden bildirildiğini gösterir. Dolayısıyla sigortalılar işverenin kendilerini gerçek ücretleri üzerinden SGK’ya bildirip bildirmediklerini düzenli olarak takip edebilirler.

Alo 170’e şikayet edilebilir
GERÇEK ücretleri üzerinden SGK’ya bildirilmemek, sigortalıları çok zor durumda bırakıyor. Bu durum, hizmet dökümü tertipli olarak takip edilirse önlenebilir. Bunu tespit eden bir sigortalı ALO 170’e doğrudan başvurarak şikayette bulunabilir.

Hangi kodlar işsize maaşın önünü açar?

İŞSİZLİK sigortasından maaş alabilmek için bireyin kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekmektedir. Bu nedenle istifa, emeklilik, kadın işçinin evlendikten sonrasında bir yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılması benzer biçimde hallerde işsizlik maaşından yararlanılması söz konusu değildir. Bu yüzden sigortalılar işten ayrılma nedenini hizmet dökümü üzerinden ne olursa olsun kontrol etmeli ve bu koda nazaran işsizlik maaşına başvuruda bulunmalı.

14 Temmuz 2016 Perşembe

İşverenimi Şikayet Etmek İstiyorum


Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın çok iyi bir şekilde yönettiği Alo 170 hattı ile işverenle yaşadığınız problemlerı, usülsüzlükleri SGK’ya bu hat yardımıyla iletebilirsiniz. İleteceğiniz şikayet kayıt altına alınarak görevli takımlar tarafından denetlenerek kısa süre içinde sonuçlandıracaktır.

Sigortasız çalıştırıldığınızı, çalışmış olduğunız işyerinden ayrıldıktan sonrasında anlarsanız, hizmetinizin geçmiş olduğu yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde yetkili mahkemeye müracaat etme hakkınız da bulunmaktadır.


SGK İşveren iyi mi Şikayet Edilir
Yapmanız ihtiyaç duyulan telefonuzdan 170’i tuşlamak. ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından örutubet taşır. ALO 170’i ilk defa aramanız halinde isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum zamanı, doğum yeri gibi bilgileriniz istenmektedir. Bu bilgilerin istenme sebebi, sonraki aramalarınızda işlemlerinizin daha hızlı yapılabilmesidir.

Sigortasız olarak çalışan binlerce işçi, patronlarını Alo 170 aracılığı ile suç duyurusu etti. Hatta gelen ihbarları tek tek değerlendirmeye alan SGK Başkanlığı ise, incelemeler sonucunda binlerce patrona ‘milyonlarca liralık’ yönetimsel para cezası kesti.

İnternet Üzerinden Şikayetini GönderSoru,
mesele,
tehlikeli sonuç,
Öneri,
İhbar,
Şikayet,
Talep ve başvuruları ile ilgili taleplerinizi yazabilirsiniz…

5 Temmuz 2016 Salı

Esnaf ve çiftçiler SGK prim borcu


Esnaf ve çiftçiler SGK prim borcu mevzusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. SGK prim borcu mevzusunda esnaf ve çiftçiler TBMM’de görüşülen tasarının yasalaşması için gün sayıyor.
Sgk prim borç

Bağ-Kur sigortalısı vatandaşlar, SGK’nın prim borcu mevzusunda atacağı adımları dikkatle takip ediyordu. Son dönemde Bağ-Kur prim borcu konusunda haberler çok sıklaşmıştı. SGK bunun üzerine açıklama yaparak yurttaşları bilgilendirdi. SGK’dan yapılan açıklamada, “TBMM`de görüşülen tasarı yasalaşırsa, prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran esnaf ve çiftçiler de bu uygulamadan faydalanabilecek” ifadeleri kullanıldı.


Toplumsal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur sigortalasının 12 aydan fazla prim borcu bulunanların
sigortalılıklarının durdurulmasına ve prim borçlarının silinmesine ilişkin izahat yaptı.

İşte SGK’nın Prim Borcu Açıklaması:
“Son günlerde yazılı ve görsel bazı basın gösterim organlarında, kamuoyunca Bağ-Kur sigortalısı olarak bilenen esnaf ve sanatkârlar ile çiftçilerden, 12 aydan fazla prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulmasına ve prim borçlarının silinmesine yönelik olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir yasa çalışması olduğu sadece, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden sigortalıların yeni çıkacak bu uygulamadan faydalanamayacakları şeklinde yer alan haberlere yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen görüşülmekte olan tasarıda 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden ve 12 aydan fazla prim borcu bulunan sigortalıların da bu uygulamadanyararlanmalarına yönelik düzenleme yer verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan tasarının mevcut haliyle yasalaşması halinde, prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran Bağ-Kur (4/b) sigortalısı esnaf ve sanatkarlar ile çiftçiler de talep etmeleri halinde bu uygulamadan faydalanabileceklerdir.”

2 Temmuz 2016 Cumartesi

Sigorta Girişim Yapıldımı


SSK Girişim yapılmış oldumı

Sitemizin ziyaretçileri tarafından son zamanlarda tarafımıza en çok yöneltilen sual ; Sigorta girişim yapılmış mı iyi mi öğrenebilirim ? Oluyor. Bu soruya ilişkin size en doğru detayları aktararak sigorta girişinizin yapılıp, yapılmadığını öğrenebileceksiniz.

Sigorta Girişim Yapılmış mı ?
SGK girişinizin yapılıp yapılmadığını anlık olarak ALO 170 aracılığıyla kimlik bilgilerinizizi vererek öğrenebilirsiniz. Ek olarak işten çıkış bilgilerinide öğrenebilirsiniz.

Sigorta Primleriniz internette hemen görünmez

Sigorta primleriniz ay sonundan ay sonuna hizmet dökümüze ekleniyor. Kati olarak sigorta priminizin yatıp yatmadığını öğrenmek için ay sonunu beklemelisiniz. Fakat Alo 170′i ararsanız işvereninizin işe giriş bildirgesini SGK’ya verip vermediğini anlık olarak öğrenebilirsiniz.

Yapmanız ihtiyaç duyulan Alo 170 hattını aramak.

30 Haziran 2016 Perşembe

Aylık Prim ve Hizmet belgesi


Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümünde yer edinen APHB kavramı ne demek bunu yazımızda bulabileceksiniz.

APHB açılımı : Aylık Prim ve Hizmet belgesi

APHB Nedir ?
Aylık Prim ve Hizmet belgesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilmesi gereken, çalışan sigortalılara ilişik hizmet ve prim bilgilerini gösteren , işveren açısından da o ay için ödeyeceği primin tahakkukunu gösteren belgedir.

öteki İlgili konular:

Emzirme Ödeneği
İşsizlik Maaşı Kimler Alabilir
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar
Ayda 30 Günden azca Çalışanlar
Doğum Borçlanması Şartları
Genel 
Ebhbekir diyor ki:
25 Aralık 2015, 23:49
selam size bi sorum olacak yardım ederseniz sevinirim yer altı sigortası yatıp yatmadigini nasıl anlamış olurız yer altı sigortası ne diye geçiyor bana yatan sigorta da a4 yazıyor bu yatırılan yer altı sigortami yanıt yazar saniz sevinirim saygilarimla

Cevapla
Yönetici diyor ki:
26 Aralık 2015, 00:30
Ebubekir Bey,

İşverenlerce 2008 yılı Ekim ayı başından önce yer altı işlerinde yer altı sürekli veya yer altı münavebeli olarak çalışıp bu tarihten sonrasında da çalışmaya devam edenlerin fiili hizmet zammına ilişkin bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesinin ;

04 Yeraltı sürekli Çalışanlar
05 Yeraltı Gruplu Çalışanlamış olur

numaralı belge türleri ile yapıldığı tespit edilmiştir.

9 Haziran 2016 Perşembe

Yabancı eş sağlık hizmeti nasıl alabilir

Eşiniz üzerinden sıhhat hizmeti almaya başlarsınız sisteme girip müstehak olup olmadığınızı bakabilirsiniz eğer müstehak olarak gaslıkmüyor ise SGK gidip aktivasyon yapmış oldurmanız gereklidir. Eşinizin sigortasından yararlanmak için lüzumlu evraklar sadece kimlik kartınızla SGK Tescil servisine müracaat yaptığınız taktirde eşinizin üzerinden sıhhat yardımı almaya başlayabilirsiniz.

Soru: 20 Mart 1988 doğumlu bir kadınım. 5 Temmuz 2007’de SSK’lı oldum. 6 Şu an çalışmıyorum. Sağlıktan da yararlanamıyorum. Eşim çalışıyor. Eşimin üzerinden sağlıktan yararlanabilir miyim? Ya da başka bir yolu var mı?

Yanıt: Sigortalı çalışmadığınız sürece eşiniz üstünden sıhhat yardımı alabilirsiniz.

Yabancı uyruklu eşlerin genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için toplumsal Güvenlik İl Müdürlüklerine yada toplumsal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek ikamet teskerelerini, yabancı ülke sıhhat yardımlarından yararlanmadıklarını belirtir bir taahhütte bulunmaları ve yabancı uyruklular için verilen TC kimlik numaralarını bildirmeleri halinde sıhhat yardımlarından faydalanmaları mümkün olmaktadır.

Diğer İlgili konular:

Provizyon Sorgulama
İşten Ayrıldıktan sonrasında SSK Ne Kadar Geçerli
GSS Borcu olan Sağlıktan Faydalanabilir mi
sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
sıhhat Aktivasyon İzmir
Etiketler: eşimin sigortasından nasıl faydalanabilirim, eşimin sıhhat sigortasından iyi mi yararlanabilirim, eşimin sigortasından yararlanıyor muyum, eş sigortadan yararlanma, eş sigortasından yararlanmak için